De filosofie

Het doel van Shiatsu is het corrigeren van zowel de lichamelijk als de geestelijk balans, maar ook het verbeteren en onderhouden van de gezondheid. Dit geeft u ontspanning, rust, balans, energie en ruimte.

Er zijn veel mensen die lijden aan een half-gezond-toestand tussen gezond en ziek. Vaak worden deze mensen niet serieus genomen terwijl zij zich echt ziek voelen. Shiatsu helpt deze groep mensen te behandelen.

Oosterse geneeskunde ziet als oorzaak van de ziekte de disbalans van Ki.

Ki omvat lichaam en ziel als een geheel. Geheel betekent natuur (shizen), natuur is een andere naam voor gezondheid. Om het geheel terug te krijgen werkt oosterse geneeskunde aan (en met) de zelfgeneeskracht van de patiënt.

Shiatsu is een behandeling van de Ki als de eenheid van ziel en lichaam (心身一如).