Home

De moderne mens heeft al sinds lange tijd de behandeling van ziekten en klachten overgelaten aan artsen en/of  medicijnen, omdat lichaam en ziel als apart worden gedacht. Men denkt dat een verzameling van delen het geheel vormt in plaats van dat een deel het geheel omvat.

Men heeft het idee dat ziekte een lichamelijk en materiaal verschijnsel is en wil dan ook de ziekte materieel verwerken. Het lichaam is echter geen materiaal. Op het lichaam wordt de verandering van de ziel op elk ogenblik weerspiegeld. Het is leven. Hierin wisselen binnen- en buiten Ki elkaar voortdurend af.

Zen-Shiatsu is een behandeling van de Ki als de eenheid van ziel en lichaam (心身一如).

Ik hoop dat ik, door middel van Zen-Shiatsu en met de ontvangers hiervan, eraan kan meewerken dat mensen zelf hun eigen geneeskracht aan kunnen wenden en daardoor grondig kunnen genezen.